Γηριατρικός ασθενής σε ανάγκη χρόνιας φροντίδας: από την κοινότητα στις δομές υγείας και πάλι πίσω

2nd Pre-Congress Seminar EuGMS Athens 2020

22-23 Νοεμβρίου, 2019

Mediterranean Palace Hotel, Θεσσαλονίκη

για εγγραφές και πληροφορίες, επικοινωνήστε με:

for further information and registration, please contact:

congress@signus.gr

About us

EuGMS Athens 2020

HCGM's Events