Μήνυμα Προέδρου EuGMS και ΕΕΜΕΓ καθ. Αθ. Μπενέτος

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 16o ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ EuGMS ΑΘΗΝΑ 2020

1η Προσυνεδρικό Σεμινάριο

10/11/2018 - Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

2ο Προσυνεδρικό Σεμινάριο

22-23/11/2019 - Ξεν. Mediterranean Palace

3η Προσυνεδρική Ημερίδα

15/2/2020 - Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center

About us

EuGMS Athens 2020

HCGM's Events