ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Προθεσμία 15 Μαΐου 2020


Η Επιστημονική Επιτροπή ενθαρρύνει την υποβολή περιλήψεων πρωτότυπων εργασιών στο συνέδριο.

Οι περιλήψεις θα εξεταστούν από την επιστημονική επιτροπή και ενδέχεται να επιλεγούν είτε για προφορική παρουσίαση είτε για παρουσίαση αφίσας.

Οι περιλήψεις θα πρέπει να υποβληθούν στα αγγλικά.

Σημειώστε ότι οι περιλήψεις πρέπει να υποβληθούν μέσω του επίσημου ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής περιλήψεων.

Οι δεκτές περιλήψεις θα δημοσιευθούν σε ένα συμπληρωματικό τεύχος της European Geriatric Medicine (EGM Journal).


ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ένας από τους στόχους του EuGMS είναι να ενθαρρύνει και να βοηθήσει τους νέους επιστήμονες να προωθήσουν τις γνώσεις τους και απονέμει τέσσερα Βραβεία Καλύτερων Εργασιών (Best Abstract Awards):

Δύο (2) για την καλύτερη Προφορική Παρουσίαση και δύο (2) για τις καλύτερες παρουσιάσεις αφισών.

Κάθε νικητής του βραβείου θα λάβει ένα βραβείο € 500.

abstract submission

Πατήστε στο "Abstract Submission" να μεταβείτε στην επίσημη ιστοσελίδα υποβολής περιλήψεων της EUGMS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Οι περιλήψεις πρέπει να υποβληθούν μέσω του επίσημου ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής περιλήψεων.

Οποιαδήποτε περίληψη μπορεί να τροποποιηθεί κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο στο email επιβεβαίωσης.

Δεν θα γίνει αποδεκτή η αποστολή με φαξ ή e-mail.

Λεπτομερείς πληροφορίες για δεκτές παρουσιάσεις, είτε προφορικές είτε αφισών (χρονική διάρκεια, ημερομηνία, ώρα) θα αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον εγγεγραμμένο συγγραφέα.

Τουλάχιστον ένας συγγραφέας των δεκτών περιλήψεων απαιτείται να εγγραφεί και να καταβάλει το τέλος εγγραφής για να εξασφαλίσει τα δικαιώματα για την παρουσίαση. Η EuGMS δεν είναι σε θέση να υποστηρίξει οποιοδήποτε κόστος συμμετοχής που σχετίζεται με την υποβληθείσα περίληψη, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, της εγγραφής, του ταξιδιού και της στέγασης.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ - Συγγραφείς και συνεργάτες:

- Ο οργανισμός πρέπει να συντομευτεί, με κεφαλαιοποίηση όπως στον τίτλο.

- Ο συγγραφέας που υποβάλλει την αίτηση πρέπει να εισαχθεί ξανά στον κατάλογο των συγγραφών, εάν είναι απαραίτητο.

- Ο συγγραφέας είναι υπεύθυνος και για την ορθή χρήση των αρχικών και των επωνύμων των συν-δημιουργών τους.

- Συνεταιρισμοί: όλοι οι συγγραφείς πρέπει να έχουν μια ένωση, τουλάχιστον με μια βασική καταχώρηση συμπεριλαμβανομένης της χώρας.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ - Κείμενο:

- Η περίληψη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 250 λέξεις.

- Η δομή των περιλήψεων πρέπει να περιλαμβάνει εισαγωγή, μεθόδους, αποτελέσματα και βασικά συμπεράσματα.

- Ο τίτλος της περίληψης θα πρέπει να τυπώνεται με αρχικά κεφαλαία γράμματα ακολουθούμενο από πεζά.

- Οι συντομογραφίες θα πρέπει να ορίζονται με την τοποθέτησή τους σε παρένθεση αμέσως μετά την πληκτρολόγηση της πλήρους λέξης ή φράσης για πρώτη φορά.

- Δεν μπορούν να συμπεριληφθούν γραφήματα, αριθμοί, πίνακες ή ασυνήθιστα σύμβολα.

- Τοποθετήστε τις παραπομπές σε αναφορές σε αγκύλες, π.χ. [1].

- Εάν υπάρχουν αναφορές μετά από την περίληψη, θα πρέπει επίσης να αναφερθούν οι αναφορές στην αφηρημένη και αντίστροφα.

- Η δεκαδική στίξη είναι με δεκαδικό σημείο (στα Αγγλικά), όχι με κόμμα.

- Τα γενικά (μη εμπορικά) ονόματα πρέπει να χρησιμοποιούνται για φάρμακα και ουσίες.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν περιλήψεις σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

 • Οξεία νοσοκομειακή φροντίδα
 • Πλήρης γηριατρική αξιολόγηση
 • Ηθική και φροντίδα στο τέλος του κύκλου ζωής
 • Γηριατρική επείγουσα ιατρική
 • Γηριατρική αποκατάσταση
 • Γερο-οδοντολογία
 • Γερο-ογκολογία
 • Φροντίδα μακράς διαρκείας
 • Ψυχο-γηριατρική
 • Περιεγχειρητική φροντίδα
 • Φαρμακολογία
 • Εμβόλια

ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

 • Καρδιαγγειακή ιατρική
 • Γνώση και άνοια
 • Παραλήρημα
 • Διαβήτης
 • Πτώσεις και κατάγματα
 • Ευπάθεια και ανθεκτικότητα
 • Πολυνοσηρότητα
 • Θρέψη και διαταραχές θρέψης
 • Σαρκοπενία
 • Ακράτεια ούρων

ΔΙΑΦΟΡΑ

 • Βιολογία της γήρανσης
 • Εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Γερο-τεχνολογία

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ:

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την υποβολή περιλήψεων, επικοινωνήστε με

eugms.abstracts@aristea.com